Op zoek naar een coach voor uzelf of voor een van uw medewerkers ?

Een onafhankelijk extern vertrouwenspersoon in uw bedrijf aanstellen ?

Zoekt u een ervaren mediator die conflicten tot een goed einde brengt ?

Is het tijd voor intervisie en zoekt u een gespreksleider?

Confidential People helpt u graag!

Een onafhankelijk extern
vertrouwenspersoon
in uw bedrijf aanstellen?

Zoekt u een ervaren mediator die conflicten binnen uw bedrijf
tot een goed einde brengt? Confidential People helpt u graag!

Welkom bij Confidential People

Onder de naam Confidential people werkt Dick van der Pol als coachvertrouwenspersoon en mediator. Dick begeleidt ook intervisie groepen als gespreksleider.

Confidential People is kleinschalig, dus er is direct contact en zijn de diensten van Dick van der Pol betaalbaar.

Dick van der Pol
Coach, Vertrouwenspersoon, Mediator en gespreksleider Intervisie

Dick van der Pol is gedurende meer dan 30 jaar als advocaat en mediator werkzaam geweest bij o.a Rijppaert en Peeters advocaten te Oosterhout en Schenkeveld advocaten te Alkmaar, Hoorn en Amsterdam.

Dick is coach en heeft een opleiding bij UNLP (Instituut Neuro Linguïstisch Programmeren) gevolgd.

Hij is gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit, lid van LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen).

Ook heeft Dick een opleiding tot mediator gevolgd. Hij heeft veel ervaring in het oplossen van diverse geschillen, met name op het gebied van personen- en familierecht en arbeidsrecht. Hij is lid van de MFN, de Mediators Federatie Nederland.

In zijn werk als echtscheidingsmediator heeft Dick veelvuldig intervisie gevolgd. Hij heeft de intervisie als zeer waardevol ervaren en heeft daarom een opleiding tot gespreksleider intervisie gevolgd. Hij begeleidt met veel plezier intervisiegroepen.

Dick heeft jarenlange ervaring in de advocatuur.

Dick van der Pol

Een coach inschakelen?

In deze hectische tijd is het volstrekt logisch dat mensen behoefte hebben aan ondersteunende gesprekken met een coach. Wellicht heeft u zelf een coaching vraag zoals : Zit ik wel op de goede plek Hoe ga ik verder met mijn leven, Waarom lukken bepaalde dingen mij niet.
Een gesprek met een coach kan u verder op weg helpen.
Misschien heeft een van uw medewerkers behoefte aan coaching.
Een coaching traject met Dick van der Pol kan u of uw medewerk(st)er helpen.

Dick heeft veel ervaring in de advocatuur en kan (jonge) advocaten verder op weg helpen, maar ook andere professionals. Door zijn ervaring in de advocatuur op het gebied van personen- en familierecht en het arbeidsrecht is Dick de juiste persoon om mensen tijdens en na scheiding of arbeidsconflict te begeleiden. De gesprekken zijn gericht op de toekomst onder het motto: “hoe ga ik verder met mijn leven”.

Waarom een vertrouwenspersoon en wat doet een vertrouwenspersoon?

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd door op het werk. De omgang met collega’s en klanten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt.

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten, met ziekteverzuim tot gevolg.

De werkgever is vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo moet aandacht worden geschonken aan psychosociale arbeidsbelasting  (PSA), de werknemers dienen zelfs te worden beschermd. De werkgever dient beleid op te stellen en ook daadwerkelijk uit te voeren.  Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan die verplichting.

Een werknemer die het overkomt, kan met zijn of haar problemen terecht bij een vertrouwenspersoon. De taken van de vertrouwenspersoon zijn :

  • Opvang en begeleiding van de werknemer die last heeft van ongewenste omgangsvormen
  • Voorlichten en informeren van werknemers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon
  • Adviseren van het management om ongewenst gedrag te voorkomen.

Werknemers kunnen zich uiteraard met hun klachten over ongewenst gedrag melden bij de leidinggevende maar het is voor degene die het betreft, vaak lastig om over die problemen te praten.

Een extern vertrouwenspersoon verlaagt de drempel. Het probleem kan worden opgelost en dat bevordert de goede werksfeer en dat houdt mensen duurzaam inzetbaar.

De werknemer kan zelf, zonder de leidinggevende in te lichten de vertrouwenspersoon inschakelen. De vertrouwenspersoon bespreekt samen met de werknemer het probleem, er wordt gekeken wat de werknemer zelf al heeft gedaan om het probleem op te lossen en samen bepalen zij eventueel de vervolgstappen.

De vertrouwenspersoon heeft allereerst een luisterend oor. De vertrouwenspersoon helpt de werknemer met ongewenst gedrag om te gaan en geeft ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en alles wat hem ter ore komt is vertrouwelijk.

Mediation: arbeidsrecht en (echt)scheiding

Een conflict tussen werknemers  onderling of tussen een werknemer en een leidinggevende moet snel worden opgelost. Blijft het conflict sudderen dan kan dat de werksfeer en de onderlinge verhoudingen bederven. Het kan leiden tot ziekteverzuim en zelfs tot een ontslagprocedure.  Confidential People kan het oplossen.

Is er al een vertrouwenspersoon binnen uw bedrijf ( intern of extern), en is het noodzakelijk dat in het kader van ongewenst gedrag of integriteitskwesties mediation plaatsvindt tussen de personen die het betreft, dan kan Confidential People u ook helpen. Vanuit mijn expertise als vertrouwenspersoon ben ik goed op  de hoogte van ongewenst grensoverschrijdend gedrag en schending van de integriteit.

Niet alleen op het gebied van conflicten tussen werknemers onderling of tussen een werknemer en een leidinggevende bent u voor mediation bij Confidential People op het juiste adres. Dick heeft jarenlang een echtscheidingspraktijk in de advocatuur gehad en vaak als mediator tussen echtgenoten bemiddeld. Ook voor (echt)scheidingsmediation is Confidential People een goed keuze.

Intervisie

Intervisie is een vorm van kennisontwikkeling in een kleine groep professionals, managers of andere personen die een uitdaging of probleem gemeen hebben. Professionals en collega’s doen een beroep op de ervaring en expertise van de anderen in de groep om hen te helpen waardevolle inzichten te krijgen.
Een intervisiegroep dient onder vakkundige leiding te staan.
Dick van der Pol zal met plezier uw intervisie groep leiden en tot grotere hoogte brengen. Dick gaat meestal te werk met de Balint-Methode. Een door een van de deelnemers ingebracht probleem wordt door middel van vragen stellen in beeld gebracht, waarna de andere deelnemers adviezen aandragen. Vervolgens zal de deelnemer die het probleem heeft ingebracht aangeven of de adviezen hem/haar hebben geholpen. Daarna zal de groep nog reflecteren of het probleem van de inbrenger wordt herkend en wat de ervaringen van de andere deelnemers zijn in soortgelijke situaties.

Werkwijze

Wilt u mij inschakelen als coach voor uzelf of voor uw medewerkers ? Neem contact met mij op.
De kosten van coaching gesprekken zijn te overzien. Vaak zijn niet eens veel gesprekken nodig om het gewenste resultaat te bereiken.

Wanneer u een onafhankelijk extern vertrouwenspersoon wilt aanstellen neem dan contact op. De contactgegevens vindt u onderstaand.

Confidential People sluit een contract met u af dat u de gelegenheid geeft mij bij uw werknemers te introduceren als vertrouwenspersoon. Uw werknemers kunnen in voorkomende gevallen contact op nemen zodat ik hen in het kader van ongewenst gedrag of integriteitskwesties kan adviseren en bijstaan. U betaalt daarvoor jaarlijks een nader vast te stellen tarief, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Wanneer uw werknemer een serieuze klacht neerlegt en ik hiermee aan het werk ga, zal ik op uur basis de kosten bij het bedrijf in rekening brengen, het uurtarief zal nader in onderling overleg worden bepaald.

Ik treed graag als mediator voor u op.
Of het nu een arbeidsrechtelijk geschil betreft of een (echt)scheidingsmediation, neem contact met mij op.
De tarieven zal ik u dan nader toelichten. Wilt u nadere informatie, stuur een bericht naar onderstaand email adres of u belt het vermelde telefoonnummer.